Тиймбилдинг е техника за управление, анализ и прогрес, представена под формата на мероприятие за подобряване на екипната дейност на фирми, организации или институции. Позволявайки на екип от професионалисти в дадена област да обединят усилията в различни емоционални ситуации и да покажат свои неподозирани способности позволява колективната дейност да се превърне в приятно, леко и интересно занимание.
Участието в различни тиймбилдинг игри предлага възможност на колектива за възникване на уникални и весели ситуации, които допринасят за сближаване и опознаване. Изпитанията и конкурентния характер на тиймбилдинга позволяват на всеки участник да прояви личността си в невиждана до сега за колегите му светлина. Всичко това допринася изключително много за по-креативната дейност, както и за по-лесната комуникация между колектива, което е основен фактор за успешните резултати на фирмата.
Ако повода да предизвикате тиймбилдинг обучение е състоянието на ефективността на конкретен екип във вашата компания, то тиймбилдинг обучението трябва да е насочено към това , участниците да осъзнаят сегашните проблеми и да бъдат стимулирани да ги отстранят, защото сегашните проблеми са пречка в постигането на целта на екипа. Всички забавни игри следва да бъдат предхождани и последвани от дискусии на тема „Работа в екип.“
Заедно с всички безспорни ползи, тиймбилдинга се свързва и с много усмивки, положителни емоции и награди, както и атмосфера на разбирателство и успех.
Програмата съдържа симулации и игри на открито със следното съдържание:
– Развитие на личностни качества, нагласи и поведенчески модели;
– Изграждане на доверие и партньорство;
– Управление на екипи и мотивация;
– Управление на времето;
– Управление на стреса /практически занимания/;
За реализиране на тези програми сме предвидили ролеви упражнения и групови дейности, като:

спортна стрeлба;

вело преходи;

пешеходни маршрути;

оцеляване в екстремни ситуации;

параглайдинг или конна езда.

Нивото на трудност е съобразено за хора без предварителни познания в посоченитеспортове.
Неформалната и често непредсказуема обстановка, сближава участниците. Те се чувстват:
– стойностни и значими;
– позитивно настроени;
– съпричастни към целите на компанията;
– мотивирани и единни;

Идейният проект, същността и начинът на организиране на играта имат пряка връзка с резултатите и целите на мероприятие като цяло, а именно сплотяване на колектива, и още:
– Подобряване на комуникацията;
– Споделяне и изграждане на доверие ;
– Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове;
– Взимане на решения в екип и постигане на резултати;
– Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието ;