Един различен тиймбилдинг

Тиймбилдинг е техника за управление, анализ и прогрес, представена под формата на мероприятие за подобряване на екипната дейност на фирми, организации или институции. Позволявайки на екип от професионалисти в дадена област да обединят усилията в различни емоционални ситуации и да покажат свои неподозирани способности позволява колективната дейност да се превърне в приятно, леко и интересно […]